Estructura i personal

ACORD EXECUTIU del dia 26 d'abril de 2016 pel qual es crea la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina i es publiquen els membres que en formen part.

La composició de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina és la següent:

Presidenta

Margarita Inés Gili Planas, degana de la Facultat de Medicina.

Vocals

En representació de la UIB

En representació de la Facultat de Medicina

En representació de l’Hospital Universitari Son Espases

En representació de l’Hospital Son Llàtzer

En representació d’Atenció Primària

En representació del Servei de Salut d’Eivissa

  • María Martín Rabadán

En representació del Servei de Salut de Menorca

  • Txema Coll Benejam

Secretari

Actuarà com a secretari el secretari de la Facultat de Medicina o la persona que designi la degana.