Mobilitat / Movilidad / Mobility

Informació

La Facultat de Medicina de la UIB ofereix tres tipus de mobilitat:

  • Programa d'estades curtes (pràctiques extracurriculars)
  • Programa de pràctiques clíniques (curriculars)
  • Programes d'intercanvi SÉNECA, SICUE, ERAMUS, etc.

Programa d'estades curtes (pràctiques extracurriculars)

Dirigit a alumnes de Medicina de qualsevol universitat que vulguin fer una estada d'entre dues setmanes i dos mesos als serveis hospitalaris de les Illes Balears dependents de l'IBSalut.

La preinscripció s'haurà de fer mitjançant el formulari que es pot trobar en aquesta mateixa pàgina al qual haureu d'adjuntar un document que justifiqui que sou estudiants de grau de Medicina. Un cop confirmada l'admissió per part de la UIB, l'estudiant rebrà un pla de pràctiques particularitzat i el consentiment per formalitzar i abonar telemàticament la matrícula que inclou una assegurança obligatòria bàsica d’accidents i responsabilitat civil.

El programa no suposa cap compromís de reconeixement de crèdits, perquè es tracta de  pràctiques extracurriculars.

L'estudiant podrà observar el treball real del personal mèdic en els serveis hospitalaris, però no podrà interactuar amb pacients en cap cas. Abans d'iniciar l'estada, haurà d'acreditar la condició d'estudiant d'una Facultat de Medicina, signar un compromís de confidencialitat i recollir la credencial que haurà de portar de manera visible durant l’estada.

Aquesta estada no implica relació contractual alguna amb la Universitat ni amb l'IBSalut.

Accediu al formulari de petició de plaça (termini tancat).

Programa de pràctiques clíniques (curriculars)

Dirigit a estudiants del grau de Medicina de qualsevol universitat que volen cursar les assignatures obligatòries de caràcter assistencial als serveis hospitalaris dependents de l'IBSalut.

Aquest programa suposa la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la universitat d'origen de l'estudiant i la UIB on s'estableixin, entre altres aspectes, les condicions de l'estada i el reconeixement acadèmic de la mateixa a la universitat d'origen.

Les persones interessades hauran d'acreditar que s'han matriculat de les assignatures de pràctiques clíniques a la universitat d'origen, abans d'iniciar l'estada a la UIB.

Conveni interuniversitari per a la realització de les pràctiques clíniques curriculars del grau de Medicina de la Universitat de les Illes Balears.

Programes d'intercanvi

Atès que els estudis de grau de Medicina de la UIB es varen iniciar l'any 2016-17 i s'implanten curs a curs de manera progressiva, els programes de moblitat SÉNECA, SICUE, ERASMUS, etc. tan sols permeten oferir per a l'intercanvi d'estudiants les assignatures corresponents als cursos implantats, és a dir:

  • 2016-17: assignatures de primer curs del pla d'estudis de la UIB
  • 2017-18: assignatures dels cursos primer i segon del pla d'estudis de la UIB
  • 2018-19: assignatures dels tres primers cursos del pla d'estudis de la UIB
  • 2019-20: assignatures dels quatre primers cursos del pla d'estudis de la UIB
  • 2020-21: assignatures de primer a cinquè curs del pla d'estudis de la UIB
  • 2021-22: totes les assignatures del pla d’estudis de la UIB

Aquest programa es gestiona al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB i trobareu tota la informació dels programes i contactes a la web del SRI.