Sistema de Garantia de Qualitat

Grau de Medicina

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Pendent

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Medicina 30/05/2016
Verificació Informe final de verificació - Grau de Medicina 30/05/2016