Escoltar

Admissió amb 90 crèdits reconeguts

En virtut dels articles 29 i 30 del Reial decret 412/2014, l'article 14.4 de la normativa d'accés i admissió de la Universitat de les Illes Balears (https://seu.uib.cat/fou/acord/12864/) estableix que el degà de la Facultat de Medicina de la UIB pot atorgar l'admissió excepcional per la via de trasllat d'expedient a estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres que cursin el grau de Medicina o altres titulacions universitàries oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de metge.

Per optar a aquesta via d'admissió, han de ser reconeguts per la comissió de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) en el pla d'estudis de Medicina de la UIB 90 crèdits o més superats a la Universitat d'origen. La CRiTC analitzarà les sol·licituds presentades i desestimarà les que no compleixin aquest requisit mínim. L'estudi de reconeixement de crèdits serà resolt per la CRiTC durant la segona quinzena de juliol, per la qual cosa les sol·licituds d'admissió per aquesta via excepcional s'han de presentar als serveis administratius de la Facultat de Medicina (Hospital Universitari Son Espases) preferentment entre l'1 de juny i el 30 de juliol.

El degà de la Facultat de Medicina resoldrà l’admissió dels sol·licitants que obtinguin una resolució positiva de reconeixement de 90 o més crèdits al mes de setembre, en funció del nombre de sol·licituds tramitades i els recursos de personal, espai i material disponibles. A aquest efecte, les sol·licituds admeses s'ordenaran segons el barem següent:

Nombre de crèdits superats a la Universitat d'origen.

S'assignaran 0,1 punts a cada crèdit europeu efectivament cursat i superat que pugui reconèixer-se en el grau de Medicina de la UIB.

Si cal, l'estudiant ha d'acreditar l'equivalència en ECTS de les assignatures cursades.

 

Fins a 15 punts

Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic a la Universitat d'origen (en l'escala de 0 a 10).

 

Fins a 5 punts

Qualificació obtinguda a la PBAU:

- nota del bloc d'accés (entre 5 i 10): fins a 30 punts

- nota de l'exercici de Biologia (entre 5 i 10): fins a 5 punts

- nota de l'exercici de Química (entre 5 i 10): fins a 5 punts

 

Fins a 40 punts

Superació de la PBAU a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

15 punts

Residència familiar a la comunitat autònoma de les Illes Balears durant els últims cinc anys o una altra relació justificada d'arrelament a les Illes Balears.

 

20 punts

Entrevista personal. 

 

Fins a 25 punts


Les persones admeses per aquesta via excepcional han de formalitzar la matrícula en el termini més breu possible, limitant-se a les assignatures i els grups en què hi hagi vacants i acomodant-se a les condicions acadèmiques previstes.

Documents relacionats