Acció d'acolliment d'estudiants, curs 2018-19

Facultat de Medicina (Hospital Universitari So n'Espases)

L’equip deganal de la Facultat de Medicina donarà la benvinguda a l'alumnat de primer curs el dia 10 de setembre, a les 9 h a l'aula 2, i els presentarà la informació més rellevant per a estudiants de nou ingrés. A la mateixa sessió informativa, hi participaran representants d'alumnes dels cursos superiors.

Data de l'esdeveniment: 10/09/2018

Data de publicació: Wed Jul 12 13:44:00 CEST 2017