Escoltar

Converses a la Facultat

Aquest serà un espai on convidats externs a la Facultat faran converses i debats amb els nostres estudiants. Convidats del món científic, cultural, artístic o esportiu exposaran les seves activitats i conversaran de manera oberta a les aules de la Facultat de tot allò que faci referència al seu àmbit de feina i a les seves implicacions sobre la salut i la malaltia.