Escoltar

Estructura i personal

ACORD EXECUTIU del dia 30 de gener de 2018 pel qual es modifica la composició de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina.

La composició de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina és la següent:

President

Miquel Roca Bennàsar, degà de la Facultat de Medicina.

Vocals

En representació de la Facultat de Medicina

En representació de l’Hospital Universitari Son Espases

En representació de l’Hospital Son Llàtzer

  • Lluís Masmiquel Comas
  • Ana M. Espino Ibáñez

En representació d’Atenció Primària

En representació del Servei de Salut d’Eivissa

  • María Martín Rabadán

En representació del Servei de Salut de Menorca

  • Txema Coll Benejam

Secretari

Actuarà com a secretari el senyor Antoni Oliver Palomo o la persona que designi el degà.