Sistema de Garantia de Qualitat

Grau de Medicina

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis

Rendició de comptes i transparència