Escoltar

Sistema de Garantia de Qualitat

Grau de Medicina

La qualitat a la Facultat de Medicina

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis

 

Rendició de comptes i transparència