Sistema de Garantia de Qualitat

Grau de Medicina

La qualitat a la Facultat de Medicina

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Francisco Espín Ureña

Rendició de comptes i transparència

Procés Documents/any acadèmic Data/Curs
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Medicina 22/02/2024
Seguiment Informe anual de seguiment (2021-22) - Grau de Medicina 20/03/2023
Seguiment Informe de seguiment extern (2020-21) - Grau de Medicina 18/07/2022
Verificació BOE Pla d'estudis tercera modificació - Grau de Medicina 04/07/2022
Verificació Memòria tercera modificació - Grau de Medicina 07/04/2022
Verificació Informe tercera modificació - Grau de Medicina 07/04/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2020-21) - Grau de Medicina 23/03/2022
Seguiment Informe anual de seguiment (2019-20) - Grau de Medicina 22/12/2021
Seguiment Informe de seguiment extern (2018-19) - Grau de Medicina 18/12/2020
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació - Grau de Medicina 14/12/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2018-19) - Grau de Medicina 15/07/2020
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Medicina 09/03/2020
Verificació Informe segona modificació - Grau de Medicina 09/03/2020
Seguiment Informe anual de seguiment (2017-18) - Grau de Medicina 19/06/2019
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Medicina 26/09/2018
Verificació Informe primera modificació - Grau de Medicina 26/09/2018
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Medicina 16/04/2018
Seguiment Informe anual de seguiment (2016-17) - Grau de Medicina 23/03/2018
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Medicina 26/10/2016
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Medicina 30/05/2016
Verificació Informe final de verificació - Grau de Medicina 30/05/2016