Estructura i personal

Direcció

Degà/ana de Facultat
Vicedegà/ana de Facultat
Web de la institució

Caps d'estudis

Coordinació

Coordinadora de Pràctiques Clíniques, de la prova d’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE) i de Relacions Institucionals.